1601, 2020

Εκπαιδευτική Διημερίδα

January 16th, 2020|

Μία διήμερη σειρά διαλέξεων Σύνολο 12 CPD (Continuing Professional Development Points) εγκεκριμένες από την EMDR-HELLAS

1511, 2019

Πρόσκληση σε Εκπαίδευση για Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και “Ομάδα Ψυχικής Θωράκισης”

November 15th, 2019|

H «ΤACT HELLAS», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία οργανώνει την Εκπαίδευση για τις «Ομάδες Ψυχικής Θωράκισης», "Emotional Protection Teams" για παρέμβαση μετά από φυσικές και μη φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, ατυχήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα κ.ά.). Οι ομάδες

310, 2019

04/10/2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

October 3rd, 2019|

#Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας_Αφιερωμένη στην πρόληψη της αυτοκτονίας_Ιωάννινα#

2007, 2019

EMDR Therapy – Φέρτε την επανάσταση στην κλινική σας πρακτική!

July 20th, 2019|

Πέννυ Παπανικολοπούλου PhD Είναι πιστοποιημένη EMDR Europe Trainer, Consultant και Θεραπεύτρια, καθώς και κλινικός της Νευρανάδρασης εκτός των πολλαπλών εκπαιδεύσεων που έχει ολοκληρώσει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ EMDR ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η EMDR