Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Το 2007-2008 η TACT Hellas ανέλαβε 2 Υποέργα του Μέτρου 1.6 «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ – Α' Κύκλος» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Κωδικός Έργου: 111859). Οι δράσεις πραγματοποιηθήκαν με επιτυχία στην Αθήνα (με τίτλο «Όλοι μαζί για την ένταξη») και τα Ιωάννινα (με τίτλο «Διαφορετική Κομπανία»).

Η δράση «Όλοι μαζί για την Ένταξη» είχε σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου στις αξίες της διαφορετικότητας. Υλοποιήθηκαν ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια και ο υποτιτλισμός μίας ταινίας («Plan: Ήσυχη Ζωή») για τον σχεδιασμό της ζωής των αναπήρων. Ωφελήθηκαν πολύ και τόσο τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες όσο και οι οικογένειές τους. Τα βιωματικά εργαστήρια, οι ημερίδες και η ταινία συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους, την ενδυνάμωσή τους και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Τους δόθηκε η ευκαιρία για συναισθηματική αποφόρτιση και επεξεργασία στάσεων και στερεότυπων σχετικά με την αναπηρία. Η διανομή ενημερωτικών εντύπων και της υποτιτλισμένης ταινίας συνέβαλε στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των οικογενειών των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η δράση «Διαφορετική Κομπανία» είχε επίσης σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ευαισθητοποίηση στις αξίες της διαφορετικότητας. Υλοποιήθηκαν ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ («Human, όπως άνθρωπος»), σε σχέση με τη διαφορετικότητα. Η ταινία απευθύνεται σε όλες τις ομάδες πληθυσμού αλλά ο κύριος στόχος ήταν οι ομάδες εφήβων και νέων, με τις οποίες δουλέψαμε στις ομάδες ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες, τις ημερίδες και τα βιωματικά εργαστήρια, αποκόμισαν πολύτιμα εφόδια και πληροφορίες. Στόχος των βιωματικών εργαστηρίων, των ημερίδων και του ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης, καθώς και η αποφόρτιση και επεξεργασία των προκαταλήψεων και στάσεων σχετικά με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Βασικός μας σκοπός ήταν να αναδείξουμε όχι τόσο τη διαφορετικότητα των ανθρώπων (όποια και αν είναι αυτή, σωματική, φυλετική, πολιτισμική, θρησκευτική κλπ) αλλά τα βασικά κοινά που διέπουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Το ντοκιμαντέρ «Human, όπως άνθρωπος» γυρίστηκε στα Ιωάννινα με χρήση μίας απλής βιντεοκάμερας απαθανατίζοντας σκηνές της πόλης και των ετερόκλητων ανθρώπων της. Εξελίσσεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες. Αυτοί οι άξονες είναι στην ουσία η προσπάθεια των ανθρώπων να εκπληρώσουν τις κοινές ανάγκες τους.

Διαφορετικοί άνθρωποι εναλλάσσονται αναζητώντας την αποδοχή και την αγάπη.

Διαφορετικοί άνθρωποι αναζητούν την ασφάλεια (σπίτι, επάγγελμα, πίστη) και την κάλυψη της ανάγκης για επιβίωση (ζωή).

Διαφορετικοί άνθρωποι αναζητούν τον έλεγχο της ζωής τους ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και να πράττουν ελεύθερα.

Διαφορετικοί άνθρωποι εκφράζουν την ανάγκη τους να είναι «και μαζί και μόνοι» να μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να καταπατώνται και να ζουν αυτόνομα χωρίς να είναι μόνοι.

Σαν επίλογος τονίζεται η ομορφιά της διαφορετικότητας, η ομορφιά του να είσαι άνθρωπος.

 

HUMAN: Όπως άνθρωπος